نویسنده = میثم خلیلی
تعداد مقالات: 2
2. تجلی رویدادهای شگفت پس از شهادت امام حسین(ع) در منابع اهل سنت

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 58-76

سید محسن موسوی؛ میثم خلیلی