نویسنده = احسان حسنی
تعداد مقالات: 1
1. تقابل ارزش های دینی در گفتمان حسینی و یزیدی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 99-121

شقایق حمیدی؛ احسان حسنی