نویسنده = محمدرضا سنگری
تعداد مقالات: 2
1. صحابه امام حسین(ع)، ویژگی‌ها و فضیلت‌ها (2)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 7-30

محمدرضا سنگری


2. صحابه امام حسین(ع)؛ ویژگی ها و فضیلت ها (1)

دوره 1، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 37-54

محمدرضا سنگری