نویسنده = محمد جواد مهری
مکان یابی دفن حضرت علی اصغر (ع) در منابع فریقین

دوره 2، شماره 5، فروردین 1396، صفحه 59-90

سید حسن قریشی کرین؛ محمد جواد مهری