نویسنده = زهرا حبیب پور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 99-116

زهرا حبیب پور؛ زهره اخوان مقدم