نویسنده = محمد اسماعیل عبداللهی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه امام حسین علیه السلام در تفاسیر شیعی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 55-74

محمد اسماعیل عبداللهی


2. جایگاه امام حسین (ع) در تفاسیر دانشمندان اهل سنت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1396، صفحه 69-84

محمد اسماعیل عبداللهی؛ محمد کرمی نیا