نویسنده = علی فارسی مدان
تعداد مقالات: 5
1. شخصیت‌شناسی حبیب بن مظاهر

دوره 7، شماره 25، فروردین 1401، صفحه 7-26

علی فارسی مدان


3. مخاطب ‌‌شناسی خطبه‌‌ های امام سجاد (ع) در کوفه و شام

دوره 6، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 95-112

علی فارسی مدان


5. جلوه‌های تبلیغی و تربیتی حضرت رقیه(س) در مکتب حسینی

دوره 5، شماره 18، مرداد 1399، صفحه 33-68

علی فارسی مدان