نویسنده = حسین پوراحمدی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تاریخ‌نگاری عاشورا و عوامل رونق آن در قرن چهارم هجری قمری

دوره 5، شماره 17، بهار 1399، صفحه 27-42

حسین پوراحمدی؛ سینا میرشاهی