نویسنده = مسعود ولی عرب
آیین مقتل‌خوانی دهه اول محرم در شوشتر

دوره 7، شماره 26، تیر 1401، صفحه 113-128

میلاد خیاط؛ مسعود ولی عرب