کلیدواژه‌ها = خطبه شهر کوفه
تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب( س) در خطبه کوفه

دوره 4، شماره 14، تیر 1398، صفحه 47-62

محمد رنجبر حسینی؛ نرجس ارج