کلیدواژه‌ها = انحراف در عزاداری
تعداد مقالات: 1
1. تحریفات عزاداری امام حسین(ع)

دوره 6، شماره 24، دی 1400، صفحه 109-124

مرضیه پوررجبی؛ آزاده ابراهیمی فخاری