تحلیل آموزه امامت در زیارت نامه اربعین

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناسی ارشد علوم حدیث گرایش کلام و عقاید، دانشگاه قرآن و حدیث