نویسنده = رمی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. نقش کوفیان در شکل گیری واقعۀ کربلا از منظر شعر فارسی و عربی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1396، صفحه 109-134

ناصر قاسمی؛ حمید رمی