دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، مهر 1398 
6. چیستی عزاداری برای امام حسین(ع)

صفحه 113-132

روح‌الله زینالی؛ علی فرزین


7. نکته‌هایی از معارف حسینی

صفحه 133-138

محمد حسین مردانی نوکنده


8. معرفی کتاب

صفحه 139-140

محمد رضا فخر روحانی