نویسنده = محمد رنجبر حسینی
بررسی اعتبار و دلالت حدیث نبوی حَسُینُ مِنّی وُ أنا مِن حُسَین

دوره 4، شماره 15، مهر 1398، صفحه 7-26

محمد رنجبر حسینی؛ ماجده حائری


تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب( س) در خطبه کوفه

دوره 4، شماره 14، تیر 1398، صفحه 47-62

محمد رنجبر حسینی؛ نرجس ارج


تبیین آموزه امامت در احادیث حسینی

دوره 3، شماره 12، دی 1397، صفحه 7-24

محمد رنجبر حسینی؛ عصمت عدل پیوست


آثار توحیدباوری در قیام امام حسین(ع)

دوره 3، شماره 11، مهر 1397، صفحه 7-16

محمد رنجبر حسینی؛ سعیده خلیلی فیروزکوهی


منطق خون در قیام امام حسین(ع) با نگاهی بر شهادت حضرت علی اصغر(ع)

دوره 3، شماره 10، تیر 1397، صفحه 8-27

محمد رنجبر حسینی؛ فاطمه فرح‌زادی


تحلیل گزیده هایی از زیارت نامه حضرت علی اکبر (ع)

دوره 3، شماره 9، اردیبهشت 1397، صفحه 39-58

محمد رنجبر حسینی؛ مسلم محمدیان


رجعت امام حسین(ع) از منظر روایات

دوره 2، شماره 8، دی 1396، صفحه 7-18

محمد رنجبر حسینی؛ فاطمه غمخوار فرد


تحلیل آموزه امامت در زیارت نامه اربعین

دوره 2، شماره 7، مهر 1396، صفحه 7-23

محمد رنجبر حسینی؛ نجمه صنعتیان


تحلیل شخصیت ایمانی حضرت عباس(ع) بر اساس زیارتنامه ایشان

دوره 2، شماره 6، تیر 1396، صفحه 41-62

محمد رنجبر حسینی؛ طاهره عطار


منطق حاکم بر احتجاجات امام حسین (ع) در دفاع از آموزه امامت

دوره 2، شماره 5، فروردین 1396، صفحه 7-22

محمد رنجبر حسینی؛ انسیه دهقان


منطق حاکم بر احتجاجات امام سجاد (ع) پیرامون نهضت عاشورا

دوره 1، شماره 3، مهر 1395، صفحه 77-95

محمد رنجبر حسینی؛ طاهره عطار


روش شناسی مناظرات امام حسین (ع) در جریان قیام عاشورا

دوره 1، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 7-27

طاهره عطار؛ محمد رنجبر حسینی