نویسنده = علی فارسی مدان
جون، غلام با بصیرت و خوش ‌بوی کربلا

دوره 8، شماره 29، فروردین 1402

علی فارسی مدان


زمینه‌های اجتماعی وقوع حادثه عاشورا

دوره 7، شماره 28، دی 1401، صفحه 17-38

علی فارسی مدان


شخصیت‌شناسی حبیب بن مظاهر

دوره 7، شماره 25، فروردین 1401، صفحه 7-26

علی فارسی مدان


مخاطب ‌‌شناسی خطبه‌‌ های امام سجاد (ع) در کوفه و شام

دوره 6، شماره 21، فروردین 1400، صفحه 95-112

علی فارسی مدان