کلیدواژه‌ها = اربعین حسینی
تجلّی اربعین حسینی از منظر ولایت‌مداری

دوره 8، شماره 31، مهر 1402، صفحه 7-26

فاطمه اردو؛ الهه عرب زاده


نقش راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نوین اسلامی

دوره 5، شماره 19، آبان 1399، صفحه 93-114

محمد خاکی؛ سید قاسم حسینی