کلیدواژه‌ها = تسلیم
تحلیل اعتقادی گزیده‌هایی از زیارت‌نامه حضرت عباس(ع)

دوره 6، شماره 23، مهر 1400، صفحه 133-150

محمد رنجبر حسینی؛ حمیده توکلی


آثار توحیدباوری در قیام امام حسین(ع)

دوره 3، شماره 11، مهر 1397، صفحه 7-16

محمد رنجبر حسینی؛ سعیده خلیلی فیروزکوهی