نویسنده = شهربانو دلبری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه برپایی مراسم عاشورا در ایران و هند (با تکیه بر شهر بنگلور)

دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 128-156

شهربانو دلبری؛ زهرا زحمتکش


2. جمعیت شناسی حواشی فرات و جایگاه آن مقارن قیام عاشورا

دوره 1، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-69

شهربانو دلبری