نویسنده = حیدر محلاتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ابعاد شخصیت حضرت عباس(ع)در شعر معاصر عربی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1396، صفحه 119-138

حیدر محلاتی


2. نمادشناسی شخصیت امام حسین(ع) در شعر أدونیس

دوره 2، شماره 5، بهار 1396، صفحه 41-58

حیدر محلاتی