کلیدواژه‌ها = تفاسیر
تعداد مقالات: 3
1. مقام حسین بن علی(ع) در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم از دیدگاه تفاسیر فریقین

دوره 4، شماره 15، پاییز 1398، صفحه 27-46

طاهره محسنی؛ خدیجه احمدی بیغش


2. جایگاه امام حسین علیه السلام در تفاسیر شیعی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1396، صفحه 55-74

محمد اسماعیل عبداللهی


3. جایگاه امام حسین (ع) در تفاسیر دانشمندان اهل سنت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1396، صفحه 69-84

محمد اسماعیل عبداللهی؛ محمد کرمی نیا