راز جاودانگی قیام عاشورا در مقایسه با دیگر قیام‌ها

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانش‌آموخته حوزه علمیه کوثر کاشان

چکیده

در تاریخ اسلام قیام‌های بسیاری صورت گرفته که مهم‌ترین آنها نهضت عاشوراست و پس از قرن‌ها در عرصه‌های مختلف همچنان ماندگار و پویاست. در حالی که دیگر قیام‌ها تنها در لابلای متون و کتب تاریخی باقی مانده و آثار سیاسی و اجتماعی مداوم و مستمری نداشته است. مقاله حاضر در پی بررسی این مسئله است که علل و عوامل این ماندگاری در مقایسه با دیگر قیام‌ها چیست؟ یافته پژوهش آن است که ویژگی‌های منحصر به فردی از قیام حسینی مانند منصوص بودن امامت آن حضرت و فاصله رفتارهای او با رهبران دیگر قیام‌ها موجب جاودانگی آن شده است.

کلیدواژه‌ها