دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1397 
1. آثار توحیدباوری در قیام امام حسین(ع)

صفحه 7-16

محمد رنجبر حسینی؛ سعیده خلیلی فیروزکوهی


2. بررسی نقش شورشیان در واقعه عاشورا

صفحه 17-38

بشیر سلیمی؛ اصغر کریمخانی؛ حمیدرضا صفاکیش


4. جلوه‌های ادب پایداری در تعزیۀ حضرت ابوالفضل(ع)

صفحه 65-84

میثم خلیلی؛ جواد فرامرزی؛ رسول صالح پور


5. سیر تاریخی سرگذشت حضرت رقیه(س) در منابع تاریخی

صفحه 85-96

سیدضیاءالدین علیانسب؛ رویا رحیمی قاضی


6. بررسی و تحلیل آموزه‌های عرفانی دعای عرفه امام حسین(ع)

صفحه 97-134

علی حاجی‌خانی؛ سید محمد باقر عبادی؛ مرضیه رحمانی فیروزجائی؛ لیلا مرادی


7. نکته‌هایی از معارف حسینی

صفحه 135-138

محمد حسین مردانی نوکنده


8. معرفی کتاب

صفحه 139-140

محمد رضا فخر روحانی