تبیین مولفه های تربیت فرزند درسیره امام حسین (ع)

نویسنده

مدرس جامعة المصطفی العالمیه؛ کارشناسی ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

چکیده

از مهمترین وظایف والدین ‌‌‌تـربیت‌ صحیح فرزندان می باشد ،در این راستا معصومان در تمام ابعاد هدایتی‌ و تربیتی، الگوهایی کامل و مطمئن به شـمار می‌آیند و تکیه بر گفتارها و رفتارهای تربیتی آنان‌ در مسیر تحقّق این‌ وظیفة‌ خطیر، بـهترین ره توشه است.در میان معصومان ،زندگی وسیره تربیتی امام حسین(ع)از موقعیت ویژه‌ای برخورداربوده است این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی وشیوه کتابخانه ای به تبیین مولفه های تربیت فرزند درسیره امام حسین (ع)پرداخته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که بخش پایانی عمر شریف حضرت؛ یعنی زمان تحقّق حادثه کربلا، نکات تربیتی بیش‌تری را در خود دارد؛ چرا‌ که‌ حادثه کربلا به خاطر بی‌نظیر بـودن آن بـیش از سایر حوادث مورد توجه سیره‌نویسان و مورّخان واقع گردیده است و اسناد بیش‌تری از آن در دسترس است که می‌توان از میان‌ آن‌ نکات‌ تربیتی ویژه‌ای را کشف کرد.‌. امام حسین (ع)برای تربیت افراد مخصوصا فرزندان خویش از کار آمدترین شیوه ها بهره می گرفت که هر یک از آنان می تواند برای پدران و مادران و مربیان راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Noteworthy Factors in Children Education in the Conduct of Imam al-Husayn

نویسنده [English]

  • Zahra Zahmatkesh
چکیده [English]

One of the responsibilities of parents is raising their children with proper education. As the Islamic infallibles have been exemplary role-models for everybody, the present paper takes Imam al-Husayn as its focal personality and the principal figure. As a great majority of the literature available concerns the Ashura episode at Karbala, the present study draws on library resources that pertain to reports of other phases of his life and times.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • children
  • Imam al-Husayn
  • Karbala