نکته‌هایی از معارف حسینی

نویسنده

چکیده

زینب(س) غلبه منطق بر احساس
احساس، عاطفه و هیجان، واکنش طبیعی انسان‌ها به رویدادهاست؛ ولی گاه آن‌چنان عاطفه و احساس در زندگی فراگیر می‌شود که عقل و منطق کنار می‌رود. بسیاری از رفتارهای سیاسی امروز ما برخاسته از هیجانات و عواطف ماست. اما دختر امیرمؤمنان(ع) در سخت‌ترین شرایط عاطفی و احساسی، عقلانی می‌اندیشید و منطقی سخن می‌گفت. بیهوده نیست که او را «عقیله بنی‌هاشم» نامیدند و عالِم سُنی قرن هفتم در فضای فکری ضد زن اعراب، زینب را چنین وصف کرد:
و کانت زینب امرأة عاقلة لبیبة جزلة؛
زینب، زنی عاقل، خردمند و کامل بود.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • M.H. Mardani-nokadeh