تحلیل اقتباس‌های قرآنی خطبه حضرت زینب(س) در شهر شام

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث؛ طلبه سطح ، کلام جامعة الزهراء

چکیده

ماندگاری  قیام امام حسین (ع) و رسوایی دستگاه بنی امیه مرهون خطبه ها و روشنگری های حضرت زینب کبری (س) می باشد. ایشان در خطبه های شهر کوفه وشام با استناد به آیات قرآن کریم به بیان عهد شکنی مردم، مظلومیت و حقانیت امام حسین(ع) و رسوا نمودن بنی امیه پرداختند. نوشتار پیش رو با شیوه توصیفی تحلیلَی و روش کتابخانه ای به تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب (س) در خطبه  شهرشام پرداخت که  حاصل آن چنین شد: ایشان با استناد به آیات قرآن،یزید و حامیان او را به سبب انجام فجایع کربلاء؛گمراه، ستمکار ، مستحق خواری دنیا وعذاب اخروی می داند و تاکید می کند که خداوند درکمین آنهاست و این استمهال الهی به نفع آنها نیست ؛ چراکه در دنیا رسوا و در آخرت هم به عذاب الهی دچارخواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Quranic Adoptions in the Damascus Harangues of Zaynab bt. Ali

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ranjbar Husayni 1
  • Maryam Islamipour Khtbahsara 2
چکیده [English]

The permanence of Imam al-Husayn's revolt and defamation of the Umayyad hegemony owe a lot to the lady Zaynab's harangues in Damascus. Drawing on the Quranic verses, she disclosed people's breaching their covenants with Imam al-Husayn, she defamed the Umayyads. The present paper clarifies that her harangues manifested that Yazid and his associates were guilty, tyrant, and slayers of the oppressed people, hence deserving defamation in this world and the hellfire punishment in the hereafter. Such a respite given to them was certainly was never to their good and benefit, rather it led to their defamation and the afterlife chastisement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zaynab bt. Ali
  • the Damascus harague
  • Quranic adoptions
  • the Imam al-Husayn's revolt