تأملی به دستاورد‏های ایثار حسینی در دو شعر عاشورایی از سید عباس شبّر و خوشدل تهرانی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

چکیده

پرداختن به حادثۀ عظیم عاشورا با تمام ابعاد و زوایای نهان و آشکار آن در ادبیات معاصر با تفاوت‏هایی محسوس نسبت به دوره‏‏های قبل روبه‌رو بوده ‏است. در دورۀ حاضر، آن‏چه بیش از پیش جلوه‏گری می‏کند، مرثیه‏هایی است که با استفاده از آرایه‏های ادبی شکوهمندانه و عزت‏مدارانه، این واقعۀ سترگ را ترسیم می‏کند و مخاطبان را به تلفیق منطقی شور و شعور حسینی بر‏می‏انگیزاند. قیام خونین امام حسین7 شاخص‏‏ترین نتایج ایثار حسینی را به همگان معرفی می‏کند. در این نوشتار با روش تحلیلی _ توصیفی با انتخاب دو قطعه شعر از سید عباس شبر و مرحوم خوشدل تهرانی به بررسی مهم‏ترین ابعاد واقعۀ عاشورا از دریچۀ واژگان این دو ادیب می‏پردازیم. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که پایمردی و ایثار حسینی، عزت، سرافرازی، شرافت، بزرگواری و... را دیگر بار تجدید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on the Achievements of Imam al-Husayn's Sacrifice as Represented in Two Ashura-oriented Poems of Sayyid Abbas Shubbar and Khushdel Tehrani

نویسنده [English]

  • Fereshteh Saffari
چکیده [English]

Dealing with the grand Ashura episode in all its aspects has received many recent developments and has resulted in many differences compared with what used to be done on it in the bygone times. Contemporary marthiyas show themselves in their entirety to exert influences on the audience with the rigor of the matchless task undertaken by Imam al-Husayn. They try to convey the outcome of Imam al-Husayn's sacrifice. The present paper makes a selection of some literary data as produced by Sayyid Abbas Shubbar and Khoshdel Tehrani and approaches them on a lexical and phrasal level. The data reveals and highlights Husayni perseverance, noblility, sublimity, and other positive traits. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husayni sacrifice
  • Ashura poetry
  • Sayyid Abbas Shubbar
  • Khoshdel Tehrani