آسیب‌شناسی عزاداری عاشورا در کلام حضرت امام خمینی(ره)، شهید مطهری(ره) و مقام معظم رهبری با تکنیک کیفی تحلیل مضمون

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با مراجعه به آثار، نوشته‌ها و فرمایشات حضرت امام خمینی(ره)، شهید مرتضی مطهری(ره) و همچنین سخنرانی‌های مقام معظم رهبری در جهت آسیب‌شناسی عزاداری عاشورا انجام شد. با مشارکت 10 تن از علمای حوزه و دانشگاه و با روش گروه کانونی، تعداد 35 کد یا مضمون پایه استخراج و با روش مصاحبه‌ی عمیق در قالب 8 مقوله( ضعف آگاهی؛ عدم درک دقیق؛ بروز خرافات؛ دروغ‌پردازی و گزافه‌گویی؛ برخورد تک‌بعدی و ضعیف؛ برخورد احساسی؛ نقش ضعیف مردم و علما؛ نقش مداحان) دسته‌بندی شدند. مقولات نیز در دو بعد اصلی شناختی- معرفتی و اجرایی- عملکردی قرار داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems and Prospects of Mourning the Ashura Tragedy in the Words of Imam Khomeini, Ayatollah Motahhari, and Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • Ali Mir
  • Siyamak Baharvand
چکیده [English]

The present research is concerned with analysing the dangers that threaten the Ashura commemorations, as highlighted in the discourses of Imam Khomeini, Ayatollah Motahhari, and Ayatollah Khamenei. Conducting this study involved ten teachers in the university and hawzah, then a set of questionnaires were distributed among them. In them, thirty-five concepts were ranked in one of the eight categories. Concepts were classified according to being doctrinal/epistemological and administrative/ performance-oriented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mourning
  • problems
  • Ashura