معرفی کتاب

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

چکیده

سیر مطالعاتی مقاتل امام حسین7، مهدی پیشوایی و همکاران، قم، دفتر مقتل جامعه ایمانی مشعر، 1398ش، 111ص.

کتاب مورد بررسی به بازخوانی و تلخیص 23 عنوان از مهم‌ترین منابعی می‌پردازد که یا مقتل هستند و یا جنبه‌های مقتلی در آنان بسیار پررنگ است. در تهیه این مجموعه، افزون بر آقای مهدی پیشوایی، آقایان محمد‌هادی یوسفی غروی، محمدرضا جباری و محمدحسین رجبی نیز همکاری داشته‌اند. هدف از تهیه این مجموعۀ کوچک، آشنا کردن جامعه مداحان کشور با گستره‌ای از مقاتل است که هر مطلبی به دستشان می‌رسد، در برنامه‌های خود بازگو نکنند.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .