نام و یاد کرد حضرت رقیّه (س) در آثار و منابع کهن تا پایان قرن هفتم

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کلام دانشگاه قرآن وحدیث

چکیده

حضرت رقیه3 یکی از جلوه‌های احساسی و عاطفی قیام امام حسین(ع) است. از سده‌های اولیه تا پایان قرن هفتم علما و بزرگان در آثار خود از حضرت رقیه(س) و سرگذشت او یاد کرده‌اند. هدف این تحقیق، بازخوانی آثار دانشمندان تا پایان قرن هفتم برای یافتن مؤیدها و مستندات تاریخی برای تقویت فرضیه وجود حضرت رقیه در روز عاشورا و شهادت او در شهر شام است. این نوشتار با روش توصیفی و شیوه کتابخانه‌ای برای رسیدن به هدف فوق سامان یافت و به این نتیجه رسید که با توجه به اشعار صحابی امام صادق(ع) سیف بن عمیره در رثای امام حسین(ع) و ثقه دانسته شدن او از سوی رجالیون شاخص همانند نجاشی، بیهقی، سید بن طاووس و عماد الدین طبری، می‌توان اثبات فرضیه وجود دختر خردسالی را برای امام حسین(ع) به نام رقیه تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hz. Ruqayyah in the Ancient and Medieval Sources up to the End of the 7th/ 13th Century

نویسنده [English]

  • Muhammad Ranjbar Husayni
چکیده [English]

The name and mention of Hz. Ruqayyah count as a purest sentimental mention of Imam al-Husayn's movement. Great Muslim figures and historians from the first to the seventh/ 13th century have dealt with her in their works. The present paper seeks to investigate the relevant historical evidence regarding her presence in Karbala on Ashura and her tragic martyrdom in Damascus. The elegies composed by Sayf b. Umayrah in memoriam Imam al-Husayn, his being a companion of Imam Jafar al-Sadiq, plus his being regarded as a reliable hadith relator by al-Najashi, the reports of al-Bayhaqi in Lubab al-ansab, Ibn Tawus in his al-Luhuf, and Imad al-Din al-Tabari in Kamil of Bahayi, the conclusions prove her existence and presence in Karbala.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hz. Ruqayyah
  • Sayf b. Umayrah
  • Ibn Tawus
  • Imad al-Din alTabari
  • Ashura