معنویت عاشورایی در آموزه های حسینی (مبانی، شرایط و کارکردها)

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

معنویت عاشورایی، آن‌گاه که در منظومه معرفتی و دستگاه معارفی _ رفتاری اباعبدالله الحسین(ع) معنا شده و مبنا یابد، دارای مراتب تشکیکی و ساحات (ابعاد عرضی) و سطوح (اعماق طولی) فراوانی خواهد بود. در سلوک معنوی متقوم بر آموزه‌های حسینی دانایی و دارایی پایه توانایی، علم صائب و اخلاق صادق مبنای عمل صالح، سلوک فردی و اجتماعی عامل جامعیت کنشی، با مبانی معرفتی _ توحیدی، عبودیتی _ حبی و با شروطی چون پیراستگی از رذایل و آراستگی به فضایل، قلب سلیم و پارسایی سلوکی تحقق یابنده‌اند. در هندسه معنویت عاشورایی غیر ازمبانی و شروط به کارکردهای آن نیز اشاره شده است.
در نوشتار حاضر، به پرسش «معنویت عاشورایی در آموزه‌های حسینی دارای چه معنا، مبنا، شروط و کارکردهایی است» پاسخ داده شده است و فرضیه کمال و جامعیت معنویت در منظومه معرفتی امام حسین(ع) به عنوان مصباح هدایت و کشتی نجات تبیین می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ashura-oriented Spirituality in Husayni Teachings: Basics, Conditions, and Functions

نویسنده [English]

  • Muhammad-Javad Roudgar
چکیده [English]

Imam al-Husayn's modes of behavior yields to finding out Ashura-oriented spirituality, hence of various and multitude of tiers and aspects. As such, it can always be interpreted in a multitude of ways to illustrate the comprehensiveness of his modes of behavior. The present paper attempts to manifest the relevant bases, meanings, implications, conditions, and performances, all leading to the notion that he has truly been  the guiding light to felicity and salvation.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Ashura-oriented spirituality
  • monotheistic and spiritual worship
  • jihad-colored deeds
  • and societalness