همسوئی مراحل قیام امام حسین (ع) با آیات و مبانی قرآن کریم

نویسنده

دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور لرستان

چکیده


اسلام، آئین جهانی و مکتبی زنده و پویاست که اصلاح نظام های اجتماعی و اقتصادی را به شیوه ای خاص دنبال و هدایت می کند. پیامبر اکرم (ص) و ائمه (علیهم السلام) قرآن کریم را در این راه معیار و اساس کار خود قرار می دهند؛ آنان همواره برای تایید سخنان و بیان معارف خویش به آیات الهی تمسک جسته اند. در این پژوهش ما با روش توصیفی و تحلیلی مجموعه ای از استشهادات قرآنی که در بیان بی بدیل و ارزشمند قیام امام حسین (ع) آمده است را بررسی و تحلیل می کنبم. امام (ع) با بیان این آیات از قرآن کریم موقعیت و جایگاه خود را در برابر بنی امیه به تصویر می کشد که در حقیقت امام (ع) به بیان جایگاه حق و باطل می پردازد و یکی از اهداف اصلی قیام خود را دعوت به قرآن و سنت پیامبر اکرم (ص) قلمداد می کند و در این راستا نقش بی نظیر و مهم امامت و رهبری را روشن ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordination of Imam al-Husayn's Movement with the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Muhammad-Reza Afrough
چکیده [English]

The movement initiated by Imam al-Husayn was inspired by his profound appreciation of the Holy Quran through and through. As he himself was a manifestation of the noble Quranic teachings, his behavior was always inspired and directed by Quranic principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • reliance on God
  • the Holy Quran
  • reformation
  • justice