نقش راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نوین اسلامی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم قرآنی آمل

2 استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم

چکیده

حماسه عاشوری در تحقق ارزش های تمدن اسلامی جایگاه بسیار مهمی دارد و قطعا راهپیمایی ‏اربعین در احیاء ، تقویت و انتقال باور ها وارزش های آن نقش ایفا می کند، این پژوهش  ‏با روش توصیفی- تحلیلی و با توجه به منابع اسلامی به بررسی نقش راهپیمایی اربعین در ایجاد شاخصه های ‏تمدن نوین اسلامی پرداخته است ، دست آورد این تحقیق حاکی است که  نگرش توحیدی و یک رنگی مردم، وحدت زائرین ، روحیه همکاری، و اتکا به ‏نیروی جوانی ، از شاخصه های تمدن نوین اسلامی است، و مهم ترین آسیب های  این تمدن می تواند انگیزه های غیر الهی و تعصب و تبعیض نژادی و اختلاف ‏طبقاتی و نفاق و تفرقه برخی از فرقه ها ونحله های دینی ومذهبی باشد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Arbaeen Marches in Making a Ground for a New Muslim Civilization

نویسندگان [English]

  • Muhammad Khaki 1
  • Sayyid Qasem Hoseyni 2
1
2
چکیده [English]

The Ashura episode has since had a significant influence on manifestation of the values vital for the Muslim civilization. The present paper attempts to study how socio-religious homogenization might lead to training the pilgrims how to live peacefully and keep away from augmenting discrimination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muslim civilization
  • Arbaeen
  • marching
  • markers
  • threats