اقتباس‌های قرآنی در اشعار منسوب به امام حسین علیه السلام

نوع مقاله : تخصصی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

چکیده

اعجاز ادبی قرآن کریم، این کتاب آسمانی را منبع اصلی فصاحت و بلاغت شعر عرب قرار داده است، تا جایی‌که رفعت کلام ادبای عرب به میزان بهره‌مندی از قرآن بستگی دارد و آیات الهی از گسترده‌ترین بسامد در صنعت بدیعی اقتباس برخوردار است؛ در این میان سخن معصومان (ع)، به‌واسطۀ اتصال لدنی به خزانه علم الهی، آینۀ تمام‌نمای قرآن کریم در متون ادبی به شمار می‌رود؛ لذا می‌توان اقتباس از قرآن را از ویژگی‌های اشعار امام حسین (ع) دانست که این پژوهش به مصادیق آن در گونه‌های کامل، جزئی، متغیر، اشاره‌ای و استنباطی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quranic Appropriations in the Poems Ascribed to Imam al-Husayn

نویسندگان [English]

  • mohammad farahani 1
  • mohammadreza Shahrodi 2
1 Director of Education of your Veterans Basij Organization
2 PhD in Persian Language and Literature from the University of Tehran
چکیده [English]

The literary merits of the Holy Quran are so high and sublime that it has since been recognized as the unparalleled literary canon of Arabic literature such that all other works are compared with it. The Infallibles' discourses do contain such high literary merits that make them as mirrors of the Divine discourse in both form and content. The present paper focuses on the Quranic traits in the Arabic poms ascribed to Imam al-Husayn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic appropriation
  • Imam al-Husayn
  • Arabic poems of Imam al-Husayn