ساختار نامه‌های امام حسین(ع)

نویسندگان

1 استادیار تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد تاریخ تشیّع

چکیده

نامه‌های تاریخی به عنوان اسناد قابل اتکا برای اعتمادسازی، همواره مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که ساختار نامه‌های امام حسین(ع) چگونه بوده‌است؟ از امام حسین(ع) 28 نامه بر جای مانده است که برای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، نامه‌ها از جهت ساختار بررسی شدند‌. ساختار نامه‌ها ذیل سیزده عنوان‌از جمله: نوع نامه، فرستنده، گیرنده، کاتب، ناقل اصلی، منبع نقل، نوشت افزار، شروع نامه، مستندات درونی (قرآن و حدیث)، پایانِ نامه، حجم نامه، سیستم ارسال نامه‌ها و موضوعات اصلی و فرعی نامه‌های امام حسین(ع) بررسی شده‌است. این پژوهش با هدف تطبیق ادبیات گفتاری و نوشتاری امام حسین(ع) با قرآن مجید و بهره‌گیری امام از معدن فصاحت و بلاغت کلام وحی الهی انجام شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Imam al-Husayn's Letters

نویسندگان [English]

  • Susan Fakhrayi 1
  • hosein namvar 2
1 Assistant Professor of Islamic History, Payame Noor University
2 Master of Shiite History
چکیده [English]

Letters, whether historic or historical, make undeniable evidence in support of sound documentation of important events. The present study delves into 28 letters of Imam al-Husayn. They are analyzed for their sources, destinations, addressees, the discourses observable therein, the core and peripheral topics dealt with, and their parallelism with his speeches. Moreover, an attempt has been made to compare them with with the linguistic eloquence of the Prophet Muhammad and the Quranic indications discernible therein

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • letters
  • analyses