مبانی قرآنی گریه برای امام حسین(ع)

نویسنده

دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم

چکیده

فرهنگِ غنی شیعه در توسّل به اهل بیت(ع) با دعا و ارتباط عاطفی در قالب گریه بر مصیبتِ امام حسین(ع)، یکی از نعمت‌های خداوند متعال است. گریه بر آن حضرت، ریشه در قرآن و روایات اهل بیت(ع) دارد و در جهت پیشبرد اهداف اسلام، تربیت و تعالیِ روحِ انسان‌ها یک هنر خدادادی است که باید چیستیِ آن بررسی شود تا افزون بر اهداف والا، معرفت نیز حاصل شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده است که گریه از خوفِ خدای تعالی، گریه برخاسته از مهرورزی و نوع دوستی، گریه بر مظلوم، گریه ولایی، گریه برای کمال خواهی، گریه از روی اعتقادات، ریشه قرآنی داشته و توثیق الهی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quranic Basis for Shedding Tears for Imam al-Husayn

نویسنده [English]

  • Rouhollah Zeynali
Graduate of three seminaries in Qom
چکیده [English]

The rich Shii culture of appealing to the Ahl al-Bayt finds expression in offering prayers and making emotional connection with them, coupled with shedding tears. A Divine gift, it plays a tremendous role in propelling Islamic values and standards and giving spiritual cleanse to the mourner. The present paper tackles this issue and observes various types of tears, particularly those of Quranic roots

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Quranic basis
  • shedding tears
  • the Ashura culture