تحلیل اعتقادی گزیده‌هایی از زیارت‌نامه حضرت عباس(ع)

نویسندگان

1 استادیار گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش کلام و عقاید دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

حضرت عباس(ٔع) یکی از شخصیت‌های برجسته قیام امام حسین(ع) و برادر بزرگوار سالار شهیدان است و همواره مورد احترام و تکریم امامان شیعه(ع) بوده‌است. گواه این سخن، زیارت‌نامه حضرت عباس(ع) روایت شده در منابع معتبر کهن همچون کامل الزیارات ابن قولویه و المزار مشهدی از امام صادق(ع) ‌است. برای شناخت شخصیت والای حضرت ابوالفضل(ع) لازم است زیارت‌نامه ایشان تحلیل شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه کتابخانه‌ای و با تحلیل اعتقادی مهمترین مؤلفه‌های این زیارت‌نامه نشان داده است که نور معرفت الهی به قلب آن حضرت تابیده و ایشان به درجه مؤمن حقیقی رسیده‌اند. ثمرات و برکات این ایمان واقعی درگفتار و رفتار آن حضرت نمایان گشته و شایسته دریافت سلام خداوند، ملائکه، انبیاء و اولیاء الهی شده‌است. او تسلیم اوامر الهی و ولی خدا، امام حسین(ع) بود و مؤمنان بر این امر شهادت می‌دهند. قاتلان او تا قیامت ملعونِ خداوند، ملائکه و اولیاء الهی خواهند بود و این که قمر بنی‌هاشم از جمله رجعت کنندگان زمان ظهور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Content Analysis of the Ziarat-text in Favor of al-Abbas

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ranjbar-Hoseyni 1
  • Hamideh Tavakkoli 2
1 Assistant Professor of Theology Department, Quran and Hadith University
2 Master of Hadith Sciences, Theology and Beliefs, University of Quran and Hadith
چکیده [English]

As a prominent companion of Imam al-Husayn, al-Abbas b. Ali has received high praises from Imam al-Husayn, hence the ziarat-text he has received, as recorded in reluable Shii sources. In consequence, his ziarat-text contains laudable statements that highlight his noble character with his high aims clearly stated. Accordingly, his slayers are accursed. Also asserted is that he shall be among those people whose second return back to this world is solemnly promised

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Abbas's ziarat-text
  • salaam
  • giving evidence
  • submission
  • faith
  • renunciation
  • the second return