حبیب بن مظاهر اسوه‌ برتر ولایت‌مداری و فضایل اخلاقی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان.

چکیده

جامعه اسلامی، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند به معرفیّ الگویی شایسته و ولایت مدار است که تمامی ابعادِ رفتاری‌اش با اسلامِ واقعی، هم‌خوانی داشته باشد. یکی از ایـن الگـوهای شایسته، حبیب بن مظاهر است که از نظر امام شناسی و فضایل اخلاقی، در اوج بزرگی بود. حبیب به‌رغم معصوم نبودن، دارای صفاتی است که او را از سایر اصحاب اهل‌بیت: جدا می‌سازد. در این نوشتار، سعی شده‌است با روش توصیفی - تحلیلی، شاخصه‌های ولایت‌مداری و فضایل اخلاقی وی با استناد به گزارش‌های تاریخی و روایات معتبر بررسی و تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habib b. Muzahir as an Icon of Fidelity to Imamate and Moral Virtues

نویسنده [English]

  • Sayyid Masoud Omrani
Assistant Professor, Department of Education, Farhangian University.
چکیده [English]

Present-day Muslim communities are in dire need of receiving fine models of fidelity to imamate and moral virtues such that their practices are in harmony with Islamic teachings. One such a personality has been Habib b. Muzahir whose high virtues made his distinct from the rest of the non-Hashimid companions of Imam al-Husayn. The present paper is a descriptive-analytical study, drawing on historical facts and accounts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habib b. Muzahir
  • fidelity
  • Imamate
  • moral virtues
  • Imam al-Husayn