سیمای حبیب بن مظاهر در «حماسه کربلاء» سرودۀ سعید العُسَیلی

نویسنده

استادیار گروه عربی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در دیوان شعر عاشورایی، وصف یاران امام حسین(ع) گستره وسیعی را به خود اختصاص داده و چکامه‌های بسیاری در شعر پارسی و عربی به مدح، ثنا و توصیف این بزرگواران اختصاص دارد. یکی از این دلاورمردان، حبیب بن مظاهر است که وصف او در منظومه «حماسه کربلاء» جلوه ویژه‌ای یافته است. این منظومه‌ سروده سعید العسیلی (1348-1414ق)، شاعر معاصر لبنانی است که در بیش از 6000 بیت به سیره امام حسین(ع) و یارانش پرداخته‌ و حماسه‌آفرینی امام(ع) و اهل بیت(ع) و اصحابش را به زیبایی ترسیم کرده است. در مقاله حاضر سیمای حبیب بن مظاهر در این حماسه سترگ واکاوی و تبیین شده‌است. شایان ذکر است که شاعر در هفت چکامه و با تعابیری ادبی و آمیخته با زیبایی‌های بلاغی و تصاویر شعری به مهمترین اوصاف حبیب چون محبوبیت نزد پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)، زهد و پارسایی، بینش و بصیرت، شجاعت و فداکاری پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Image of Habib b. Muzahir: Evidence from the Poems of Sa`id al-`Usayli

نویسنده [English]

  • Sayyid Mahdi Noori Kayzeqani
Assistant Professor of Arabic Department, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

In Ashura-oriented poetical works, description of Imam al-Husayn's companions has long been of special interest. One of such martyred companions is Habib b. Muzahir. The Lebanese poet Sa`id al-`Usayli's (1348 - 1414 AH/ 1929 - 1993) poems in over 6,000 distichs provides a notable vista of the Ashura episode. In it, he praises Habib b. Muzahir for his piety, braveness, insightfulness, religiosity, and sacrifice

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashura
  • Habib b. Muzahir
  • the Karbala epic
  • Sa`id al-`Usayli