نکته‌هایی از معارف حسینی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

عاشورا و امام حسین(ع) از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمانان

عنوان مقاله [English]

Hossein

نویسنده [English]

  • M.M. Mardani
Assistant Professor of Qom University