نقد و بررسی ماجرای کشف رأس مخدرات در مقتل شیخ صدوق از منظر علامه سنقری حائری

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشکده شهید مطهری بسیج

2 دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

علامه سنقری در کتاب العاصمیه دو روایت از منقولات شیخ صدوق پیرامون چهره‌گشایی از حرم امام حسین(ع) را ذکر و مورد بررسی متنی و سندی قرار داده است. در این پژوهش، پس از بررسی سندی روایات مشتمل بر کشف رأس بنات رسول الله(ص)، ادله عقلی این دسته از روایات، نقادی گردیده سپس معنای لغوی لوازم حجاب و معنای مجازی و کنایی تعابیر مربوط به کشف شَعر و وجه اهل حرم امام حسین(ع)، مورد کند و کاش قرار گرفته است که در نتیجه آن با بررسی سندی این روایات، ضعف سندی آنها آشکار و در بررسی متنی آنها بر مبنای ادله عقلی دانسته می‌شود که کشف شعور بنات الرسول9 محال و با غیرت و حکمت الهی و همچنین عصمت حضرت زینب کبری(س) تعارض دارد. در نتیجه، به جهت ضعف سندی روایات مورد استناد شیخ صدوق در کشف رأس مخدرات و تعارض آن دو با غیرت و حکمت الهی، نظریه علامه سنقری حائری، مبنی بر عدم امکان کشف رأس بنات الرسول، مورد تأیید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allama Sunquri Haeri's Critiques of Sheikh al-Saduq's Views on the Removal of Hijab of the Ladies

نویسندگان [English]

  • mohammad farahani 1
  • Hoseyn Muhammadi Fam 2
1 Faculty member of Shahid Motahari University Education Department
2 دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده [English]

Sheikh al-Saduq quotes some traditions in which it is claimed that the hijab of the female survivors of the Ashura massacre was removed. Based on delicate hadith scholarship techniques, Allama Sunquri Haeri rejects those views in his book al-`Asemiyyah. He holds that such scenes were improbable to take place there and then during and after the Ashura episode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Ashura
  • Karbala
  • ladies
  • removal of hijab
  • plundering the encampment