نگاهی تاریخی به حماسه عاشورا از منظر ادب فارسی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

ادبیات نمایان­گر رویدادهای تاریخی است که اغلب با عواطف و خیال ادبا عجین بوده­است. از این منظر، ادبیات و تاریخ به‌هم‌پیوسته و جدا ناشدنی‌اند. روایت حماسه امام حسین(ع) در ادب فارسی، در قالب­های متنوع ادبی ارائه شده­است. چنین آثار ادبی در هر دوره‌ای جلوه‌های گوناگونی از آن حماسه را مکتوب کرده ­است. در این نوشتار با مروری بر سروده­های عاشورایی از گذشته تا کنون، تلاش شد تا برجسته­ترین موضوعات مورد اهتمام شاعران استخراج و از این طریق چگونگی ارائه این حماسه جاودان در آثار شاعران ترسیم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Historical Overview of Ashura in Persian Literature

نویسندگان [English]

  • Mohammad hasanbeigi 1
  • Asghar Shahbazi 2
1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
2 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
چکیده [English]

Literature may be regarded as a mirror that reflects historic events,  commingled with literary imagination, hence creating long-lasting effects.  As such,  the epic movement of Imam al-Husayn left its tremendous impressions and effects on Persian literature. From this perspective,  the Ashura-oriented poetic compositions depict such  a profound influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Ashura epic
  • Persian literature
  • Ashura-oriented poetry