قیام امام حسین(ع) و عاشورا در اندیشه و اشعار اقبال لاهوری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی جامعه المصطفی استان گلستان، دکترای تفسیر و علوم قرآن

2 دانشجوی دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی نمایندگی گلستان.

چکیده

عاشورای حسینی نهضتی جهانی است که توسطِ عزیزترین فرزند خاندان نبوت، امام حسین(ع) آغاز و به عنوان مکتب فکری نسل اندر نسل توسط آزادی­خواهان حفظ شده­است. یکی از طلایه‌داران نهضت عاشورای حسینی، مجاهد بیدارگر علامه اقبال لاهوری از اندیشمندان اهل سنت هند و پاکستان است. اقبال لاهوری دارای منظومه فلسفی و جهان­بینی خاصی است، لذا اشاراتی کوتاه به خطوط کلی فلسفه و جهان­بینی خود و نسبت آن با جایگاه و منزلت والای امام حسین(ع) و یارانشان کرده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای، جایگاه عاشورای حسینی را از دیدگاه اقبال لاهوری کاویده است. یافته‌های پژوهش جایگاه حماسه حسینی در منظومه فکری اقبال و تأثیرپذیری او از مزایای ارزشمند حماسه حسینی را نشان می‌دهد. از نظر اقبال بهترین نسخه علاج مسلمانانی که در انحطاط فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌اند، عاشورا است. در اندیشه‌­ کلان تمدنی اقبال، نهضت عاشورا می­تواند به عنوان حلقه وصل ملت­ها قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ashura Movement of Imam al-Husayn as Viewed by Dr. Muhammad Iqbal

نویسندگان [English]

  • Syed Kamal Hosseini 1
  • Mohamed Omar mobarez 2
1 عضو هیأت علمی جامعه المصطفی استان گلستان، دکترای تفسیر و علوم قرآن
2 دانشجوی دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی نمایندگی گلستان.
چکیده [English]

The Ashura movement has been a world-famous movement that was initiated by a descendant of the Prophet Muhammad and has been preserved by liberation-seeking people in the world.  It was also observed by Dr.  Muhammad Iqbal who was a profound intellectual of the Indian subcontinent.  The present paper is devoted to his thoughts and reflections on the Ashura episode.  According to Iqbal,  whenever Muslims experience intellectual,  cultural,  political,  and social regression,  Ashura can prove a good solution for them.  Hence Iqbal's views may be a linking ring among various peoples.  His poems in this regard have been of deep impact and lessons on its readership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Muhammad Iqbal
  • justice
  • liberation
  • martyrdom
  • poetry