چگونگی شهادت حضرت علی اکبر(ع)

نویسنده

دکتری فلسفه اسلامی و مدرس جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

حضرت علی اکبر)ع) در کربلا تا آخرین لحظات عمر در کنار پدر بزرگوار خویش ایستادگی کرد و از آن حضرت دفاع نمود تا در نهایت به شهادت رسید. این پژوهش با رویکرد تاریخی و روش توصیفی به مطالعه و بررسی چگونگی شهادت حضرت علی اکبر پرداخته و به این نتیجه دست‌یافت که آن حضرت پسر بزرگ امام حسین(ع) بود و حدود 25 سال یا بیشتر سن داشت. او در میان جوانان بنی‌هاشم، نخستین کسی بود که از امام حسین(ع) اجازه میدان خواست و به جنگ رفت و شهید شد. علی اکبر در میدان نبرد، چنان مبارزه می‌کرد که دشمن را در تنگنا قرار داد تا سرانجام فردی به نام مُرّة بن مُنقِذ عبدی بر او حمله و ضربتی وارد کرد و حضرت به زمین افتاد. در آن هنگام افراد دشمن بر او هجوم آوردند و بدنش را با شمشیر قطعه قطعه کردند تا جایی که برخی در چگونگی شهادت آن حضرت تعبیر «اِرباً اِرباً» را به کاربرده‌اند. امام حسین(ع) و زینب(س) به بالین علی اکبر آمدند. امام به جوانان بنی‌هاشم دستور داد که بدن پاره‌پاره علی اکبر را به خیمه‌ها ببرند و کنار دیگر شهیدان بگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Martyrdom of Ali al-Akbar

نویسنده [English]

  • Mohammad Salem Mohseni
PhD in Islamic philosophy and lecturer at Al-Mustafa Al-Alamiya University
چکیده [English]

Ali al-Akbar defended his faith and father to the last drop of his blood on Ashura. Based on historical evidence, aged over 25, he was the eldest son of Imam al-Husayn and the first of the Hashimids who joined the battlefield. He was a very brave combatant and fought fiersely. He continued fighting until Murrah b. Munqidh al-Abdi attacked and injured him. When he fell down injured, the rest of enemy soldiers attacked him and tore his body into pieces. Upon his tragic martyrdom fate, Imam al-Husayn and Zaynab rushed to him. There Imam al-Husayn ordered other Hashimid youths to take his mutilated body to the tent where other martyrs were laid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Ashura
  • Ali al-Akbar
  • martyrdom
  • Murrah b. Munqidh al-Abdi