لایه‌های سبکی اشعار عاشورایی پس از انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

4 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،

چکیده

شعر عاشورایی، از گسترده‌ترین شاخه‌های شعرآیینی است که به روایت رویدادها و توصیف شخصیت‌های مرتبط با واقعه عاشورا می‌پردازد. این شعر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به ویژه دوران جنگ ایران و عراق رونق بیشتری یافت. توصیف شخصیت‌های عاشورایی به‌سان الگوهای متعالی مبارزه با ظلم، ایثار و صبر، انگیزه‌بخش مخاطبان در دوران انقلاب و جنگ بود؛ دورانی که در آن مردم نیازمند حفظ روحیه پایداری و مقاومت در خود بودند. پژوهش حاضر ضمن شناسایی لایه‌های سبکی و پیوند مسائل زبانی با محتوا ما را به درک و دریافت دقیق‌تری از این نوع شعر می‌رساند. کاربرد واژگان عینی و نشان‌دار، تکرار واژه‌ها و هم حروفی آنها و همچنین وجود تشبیهات و استعاراتِ گرفته شده از طبیعت، از ویژگی‌های این نوع اشعار است. این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی لایه‌های سبکی اشعار عاشورایی بعد از انقلاب اسلامی می‌پردازد و تکامل اشعار را در چهار لایه آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی نشان می‌دهد. براساس یافته‌های پژوهش این اشعار در حوزه واژگان و تصاویر نوآورانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Genres of Ashura-themed Poems Composed after the Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

  • Sakineh Mahdavi Kalateh Now 1
  • Mahmoud Firoozi Moqaddam 2
  • Mahyar Alavi Moqaddam 3
  • Ali Sadeqimanesh 4
1 PhD student in the Department of Persian Language and Literature
2 Assistant Professor of the Department of Persian Language and Literature
3 Associate Professor of the Department of Persian Language and Literature
4 Assistant Professor of the Department of Persian Language and Literature
چکیده [English]

Ashura-themed poetry deals with the event of Ashura. This type of poetry has received much more attention after the Islamic Revolution in Iran. It was especially favored during the eight-year imposed war, with depictions of various personalities, whether positive or negative. It was very much in vogue when people needed more inspiration and encouragement. Vivid poetic descriptions are abundant in them, coupled with rich rhetorical figures on voca, lexical, syntactic, and rhetorical planes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ritual poetry
  • Ashura-themed poetry
  • Islamic Revolution
  • layered stylistics