جون، غلام با بصیرت و خوش ‌بوی کربلا

نویسنده

فارغ التحصیل سطح چهار حوزه علمیه قم

چکیده

جون غلام فضل بن عبداللّه بن عبدالمطّلب بود که امام علی(ع) او را خرید و به ابوذر بخشید. هنگامی که ابوذر در ربذه فوت کرد؛ به مدینه برگشت و به حضرت علی(ع) پیوست، سپس به خدمت امام حسن(ع) آمد و بعد از ایشان نیز همراه امام حسین(ع) از مدینه به مکه و سپس از مکه به سمت عراق رفت. جون در کربلا کنار خیمه امام حسین(ع) به تعمیر و اصلاح شمشیر امام7 و یارانش پرداخت. با وجود اینکه امام(ع) او را مرخص کرد اما او با بصیرت و وفاداری در کنار امام(ع) ماند و با شجاعت به شهادت رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jawn: An Enlightened Servant of Imam al-Husayn

نویسنده [English]

  • Ali Farsi Madan
Graduated from the fourth level of the seminary of Qom
چکیده [English]

Earlier, Jawn had been a servant of Fadl b. Abd Allah b. Abd al-Muttalib. Imam Ali freed him and sent him on mission to serve Abu Dhar al-Ghifari. After the death of Abu Dhar at Rabadhah, he returned to Medina and joined Imam Ali after whom he joined Imam al-Hasan. Then he joined Imam al-Husayn and accompanied him from Medina to Karbala where he repaired the weapons of the companions of Imam al-Husayn. On Ashura, despite Imam al-Husayn's exempting him from joining the battlefield, he joined the jihad and achieved martyrdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Jawn
  • Abu Dhar
  • Karbala
  • Ashura