ویژگی‌های امام حسین(ع) در حدیث لوح

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم، پژوهشگر و نویسنده

چکیده

حدیث لوحِ یکی از احادیث پیامبر(ص) است که برای اثبات امامت ائمه(ع) وارد شده است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که در حدیث لوح برای امام حسین(ع) چه ویژگی‌ها و خصوصیاتی آمده است؟ این حدیث را جابر بن عبدالله انصاری نزد حضرت فاطمه(س) مشاهده کرده بود و بعدها به درخواست امام باقر(ع) آن حدیث را برای ایشان نقل کرد. در این حدیث اسامی همه جانشینان رسول خدا(ص)، از امام علی(ع) تا حضرت مهدی(عج) ذکر شده است. همچنین در این حدیث خصوصیات و ویژگی‌های امام حسین(ع) مانند خزانه‌دار وحی، مقام شهادت، سیدالشهداء، عاقبت بخیری، کلمه تامه، حجت بالغه، معیار ثواب و عقاب بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traits of Imam al-Husayn in the Divine Tablet Hadith

نویسنده [English]

  • Ali Farsi Madan
A graduate of the fourth level of Qom seminary, researcher and writer
چکیده [English]

The Divine Tablet Hadith is a Prophetic piece of hadith that proves the imamate of the Infallible Imams. This hadith was recounted by Jabir b. Abdullah al-Ansari before and at the instance of the 5th Infallible Imam Muhammad al-Baqir, for Jabir had received it from Hz. Fatimah al-Zahra. In it, Imam al-Husayn is described as having the following traits: the treasure-guardian of the Divine revelation, the attainer of martyrdom, the attainer of the good end, the Perfect Divine Word, the dominant Divine proof, and the criterion for evaluating people's profiles on the Resurrection Day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Imam Muhammad al-Baqir
  • the Divine Tablet hadith
  • Jabir al-Ansari