عدم حضور بزرگان شیعه در قیام مسلم بن عقیل(ع)

نویسندگان

1 دکتری تاریخ تشیع، مدرس موسسه عالی امام رضا

2 دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

افراد مشهور چون مختار، سلیمان بن صرد خزاعی، حبیب بن مظاهر، ابوثمامه صیداوی، مسلم بن عوسجه و ابراهیم بن مالک اشتر نخعی که در واقعه کربلا شهید شدند، در واقعه مسلم رد پایی از آنها گزارش نشده­است. چرا چنین افرادی که جزو بزرگان شیعه هستند در قیام مسلم حضور نداشتند؟ این پژوهش با استناد به منابع دسته اول تاریخی و با استفاده از موقعیت­های جغرافیایی و ارائه احتمال­های عقلی برخاسته از گزارش­های موجود، نشان داده است که هرکدام از این بزرگان بنا به دلایلی امکان همراهی با مسلم به عقیل را نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Views of the Shii Noblemen's failure to Join Muslim b. Aqil

نویسندگان [English]

  • hosein hamzeh 1
  • Ahmad Naseri Amin 2
1 Professor of Imam Reza Higher Institute
2 PhD student of Shi'ite history at the University of Religions and Religions
چکیده [English]

There were many, many people around Muslim b. Aqil in Kufah. There were his associates, with some of them who were later on martyred on Ashura. However, there is no trace if they had joined Muslim b. Aqil in the latter' movement. This and many other relevant topics have been dealt with in this paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kufah
  • Muslim b. Aqil
  • Shia
  • Karbala
  • Ubayd Allah b. Ziyad