تجلّی اربعین حسینی از منظر ولایت‌مداری

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

واقعه اربعین حسینی در سایه ولایت و ولایت‌مداری تبیین می‌شود. در این نوشتار با استناد به آیات و روایات به صورت تحلیلی- تبیینی سعی بر آن بوده تا این واقعه به نحو شایسته بررسی و تحلیل شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که پدیده اربعین حسینی روشنگر مکتب اسلام و بیانگر فرهنگ عاشورایی است. ایّام اربعین تداعی‌گر واقعه کربلا است. واقعه‌ای که تمام عالمیان در عزای آن ماتم گرفته و پیوسته گریستند. در این ایام همه زائران از اقصی نقاط جهان به سوی مقصدی واحد حرکت می‌کنند. از آنان فریاد عدالت‌خواهی و بیزاری از شرک، کفر، ظلم و فساد به عرش الهی می‌رسد. شعائر اربعین سرشار از مکارم اخلاقی است و به همگان از هر دین و مسلکی که باشند، انسانیت را تعلیم می‌دهد. با استناد به این نتایج می‌توان گفت که پدیده اربعین به ما می‌آموزد که رشد و تعالی آدمی تنها با ولایت‌مداریِ حجت خدا در روی زمین به کمال می‌رسد. در حقیقت، جانشین خداوند متعال، مظهر سلطه و قدرت عادلانه الهی است و همه فعالیت‌های فکری و عملی را رهبری و تدبیر می‌کند. در مقابل ولایت طاغوت و شیطان و پذیرش آن عین گمراهی و ضلالت است. با ولایت خداوند و جانشینان او، اتحاد، انسجام و استقلال مسلمین عملاً تبلور می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of the Husayni Arbaeen: An Imamate-oriented Perspective

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ordoo 1
  • Elaheh Arabzadeh 2
1 Department of Educational Planning and Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Member of the faculty of Payam Noor University, Tehran
چکیده [English]

Based on numerous relevant Quranic and hadith-based evidence, the data indicate that Arbaeen represents sincere loyalty and mourning for Imam al-Husayn. Thus it represents and renews the mournful Ashura tragedy. On the anniversary of Arbaeen, millions of mourners flock to Karbala from all over the world, a mass march that implies aversion from polytheism, tyranny, and corruption; it announces public and universal yearning for loyalty to the truth and justice. In addition to giving lessons of noble moral teachings, it aims to prepare everybody for the coming back of the last Divinely-appointed Infallible Imam al-Mahdi whose universal governance shall manifest the ultimate rule of Allah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen
  • Ashura
  • Imam al-Husayn
  • mourning
  • victory of the rightful oppressed
  • loyalty