اندیشه‌های سیاسی در نهضت حسینی

نویسنده

.دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش اندیشه‌های سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

چکیده

نهضت اعجازگونه، بی‌بدیل و حیات‌بخش امام حسین(ع) از آغازین روز واقعه، عبرت‌ها، پیامدها و نتایج فراوانی در پی داشت و طرفداران زیادی از ملل و مذاهب مختلف به خود جلب کرد. هر حرکت و قیامی نیازمند پشتوانه دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی است. درک واقع بینانه تحولات سیاسی ـ اجتماعی و کشف و استخراج پیام‌ها و عبرت‌های مستتر در نهضت‌های فراگیر مستلزم نگرش و بینش تاریخی است تا تبیین‌گر نهضت و هسته اصلی قیام باشد. نهضت عاشورا نیز به مثابه یک قیام تحول ساز در بستر تاریخ، مبتنی‌بر نظام اندیشه‌ای و تحلیلی امام حسین(ع) به وقوع پیوست. پرسش‌های اصلی پژوهش آنست که در دوران نهضت، حضرت چه تفکر سیاسی را دنبال می‌کردند و مردم در این مسیر چه افکاری داشتند؟ بر این اساس نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای اندیشه‌های سیاسی در نهضت امام حسین(ع) را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Thoughts in the Movement of Imam al-Husayn

نویسنده [English]

  • Mehdi bideli
.Ph.D. student of Political Science, Political Thoughts, Islamic Azad University, Azadshahr branch
چکیده [English]

Imam al-Husayn's matchless movement has since exerted its profound influence, hence it has absorbed much serious attention from all over the world. The Ashura movement was backed by a comprehensive socio-political and religious outlooks. The present paper deals with certain socio-political aspects of people's reactions and participation in the Ashura movement. It also provides some answers to their roles and duties in the time of such all-embracing movements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political thoughts
  • movement
  • politics
  • political science
  • Imam al-Husayn